BodyMind psychotherapie & coaching

The Singing Body Company - Therapie

BodyMind psychotherapie en coaching helpt je via je lichaam rust, richting en vervulling te vinden.

Wanneer?

 • Wanneer je niet goed weet wie je bent of wat je wilt.
 • Wanneer je meer gevoel van inspiratie en zingeving wilt ervaren.
 • Wanneer gevoelens van somberheid, (faal)angst, vervreemding, wanhoop of eenzaamheid te bepalend in je leven zijn.
 • Wanneer vriendschappen of relaties niet lopen.
 • Wanneer je last hebt van stress en piekeren.
 • Wanneer je vaak moe voelt of kampt met andere (onverklaarbare) fysieke klachten.
 • Wanneer je je lichaam tot je thuis wilt maken.
 • Wanneer alleen praten over wat je in jezelf meemaakt te weinig zoden aan de dijk zet.

Waarom BodyMind psychotherapie?

Ervaren en voelen doe je met je lichaam. Van buikpijn of boosheid tot en met het diepste religieuze beleven. Je kent iets pas werkelijk wanneer je het ervaren hebt. Je kan pas werkelijk iets met verworven inzicht in jezelf wanneer je het gevoeld hebt. Wanneer je het verankerd hebt in je lijf en zo kunt integreren in je dagelijkse leven. Vandaar dat je lichaam steeds centraal zal staan in het werk dat we zullen doen, ook al als bron van betrouwbare informatie. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende lichaamsgerichte methoden:

Gestaltdialogen, ademwerk, bio-energetica, bodyreading, aanraking, opstellingswerk (genogram), ontspanningsoefeningen, visualisatie en gesprek. In overleg is er ook stemwerk mogelijk.

Per persoon en sessie wordt gekeken welke vorm de beste ingang vormt naar inzicht en heel wording. De laatste 10 minuten van de sessie worden in principe besteed aan op fysiek energetisch niveau (non verbaal) helpen verwerken van wat er in de sessie naar boven gekomen is en van de stappen die gezet zijn. Daarbij wordt gebruik gemaakt van rust, al dan niet m.b.v. een verzwaringsdeken, massage, joint release, muziek, eventueel dans etc.

Wat kan het je opleveren?

 • Dat je jezelf op een wezenlijk niveau leert kennen.
 • Dat je gevoeliger wordt voor de taal van je lichaam en die leert begrijpen en benutten.
 • Dat je behoeften en grenzen helderder voor je worden.
 • Dat de vitale krachten die in je lichaam huizen komen weer tot je beschikking komen.
 • Dat je leert jezelf te managen en te “dragen”. En leert voor jezelf op te komen. Je krijgt daar ook praktische handvatten voor aangereikt.
 • Dat je vermogen om te genieten en vreugde te ervaren groter wordt.

Ik zie het als onontbeerlijk dat een mens voldoende beweegt om zich ook in psychisch opzicht goed te kunnen voelen. De Embodiment Stretching lessen en trainingen die ik geef, zijn bij uitstek geschikt om het zenuwstelsel te kalmeren en staan garant voor meer profijt hebben van de therapeutische sessies.

Gedicht geschreven door een cliënt bij het afsluiten van haar therapie:

Dapper brak ik open
een vloedgolf aan emoties kwam vrij
jij keek mee
zag mij
groeipijn schiep nieuwe bedding
niet langer vleugellam
vlieg ik
-nog wat onbeholpen-
mijn aarzeling voorbij

W.K.

 

Meer reviews:

'Ik voelde me heel goed begrepen en doorzien, in de goede zin van het woord. Ik was verbaasd over wat de sessies losmaakten. Er werden deuren geopend waarvan ik het bestaan niet kende en ik was erg nieuwsgierig wat zich daarachter zou kunnen bevinden. Ik voelde me veilig bij je om samen achter die deuren te gaan kijken. Als therapeut heb ik je ervaren als begripvol, rustig en hartelijk”. J.L.

“Betrokken en betrouwbaar, zo heb ik Hanneke ervaren. Ik heb veel aan de therapie gehad en voel me daar dankbaar voor”. T.W.

“Je durfde stevige confrontaties met me aan te gaan en me echt verder hielpen. Ook omdat je niet veroordelend was, wel helder en we ook nog konden lachen”. E.H.

“Bewonderenswaardig hoe je iemand zo goed in kan schatten. Ik voel me zeer serieus genomen”. L.B.

“In de sessies heb ik ondervonden hoe afgewogen en zuiver je omgaat met woorden en zinnen. Betrouwbaar. L.

“Ik kwam ‘bewust belast’ bij je voor hulp en neem ‘bewust onbelast’ weer afscheid. Ik kan nu met mezelf door een deur. Voor die verworven staat van zijn bedank ik jou als therapeut en als mens”. J.B.

“Ik heb de relatie met Hanneke als prettig ervaren. Ik kon altijd mezelf zijn en me laten gaan als ik dat wilde of het nodig was. Hanneke heeft mijn situatie goed begrepen en aan de hand daarvan een begrijpelijke therapie heeft gegeven die me erg heeft geholpen”. J.W.

“Een jaar geleden stond ik heel anders in het leven dan nu. Er is zoveel opgeruimd in mijn lichaam en geest. Dankzij jouw heilzame en liefdevolle therapie weet ik zoveel beter wie ik ben en wat ik wil. Hartelijk dank voor dit alles”. B.N.

“Hanneke heeft mij geleerd te kijken naar mijn lichaam, te letten op mijn ademhaling en te voelen wat er met mij gebeurt. Haar benadering is open en vrij en, anders dan ik gewend was, lichamelijk georiënteerd. Dat heeft mij erg geholpen om los te komen en verder te gaan”. RvdH.

“Ik heb geleerd beter adem te halen waardoor ik me minder wazig voel. Fijn dat jij de dingen zo goed kunt herkennen en benoemen. Dat gaf nieuwe inzichten op basis waarvan ik nu meer verantwoordelijkheid neem voor mijn eigen geluk”. C.B.

“Twee jaar geleden een aantal jaar therapie afgerond (wat was het bijzonder om mee te maken!) Sindsdien niet meer hoeven teruggaan: Zo effectief is deze methode, vooral door Hanneke’s vakkundige en liefdevolle begeleiding”. J.B.

“Lichaamsgeoriënteerde psychotherapie bracht mij: naar mijn lichaam, naar mijn gevoel, naar de aarde, naar mijn hart en mijn diepste zijn. De kracht van Hanneke zit voor mij in haar zuivere afstemming, het bieden van veiligheid, het steeds zelf mogen ervaren/voelen wat goed voor je is. Ze kan er echt voor je zijn. Haar empathie, warmte en betrokkenheid zijn voelbaar, echt en zuiver”. Bernadette Elferink

“Ik voel me vaker warm en opgeruimd, meer in verband levend met wie ik echt ben. In toenemende mate leef ik in en met mijn lijf, verstop ik me minder”. M.S.

 


Bel voor overleg 0033 7574 71 921  of mail: h.verhulst@singingbody.nl

NB: Wanneer je denkt dat ik niet reageer; check je spambox. Grote kans dat je mijn antwoord daar aantreft.

Voor mensen met

een minimum inkomen, reken ik 65 euro per uur

een inkomen tot 25.000 euro, reken ik 70 euro per uur

een inkomen tot 40.000 euro, reken ik 80 euro per uur

een inkomen tot 60.000 euro, reken ik 90 euro per uur

een inkomen tot  90.000 euro, reken ik 100 euro per uur

een inkomen boven 90.000 euro, reken ik 125 euro per uur

Na de sessie bekijk ik hoe lang we gewerkt hebben. Dat kan korter dan een uur zijn, maar is meestal langer, en naar aanleiding daarvan reken ik de sessieprijs uit. We kunnen ook van te voren bepalen hoe lang de sessie mag duren.

De cijfers hierboven gaan uit van het bruto inkomen van het gezamelijke huishouden, als je tenminste in een gezamenlijk huishouden leeft.

Als dat zo is, maar je onttrekt niets voor je privéleven aan de gemeenschappelijke huishoudpot (dus bv kleding, verzorging, vakanties betaal je uit je eigen inkomen), terwijl je wel de helft van de vaste lasten voor je rekening neemt: dan ga ik uit van jouw individuele inkomen. Mocht dit niet helder zijn, bel me dan even, dan leg ik nader uit.