Jaartraining Embodiment Stretching

Schrijf je hier in om de link naar de brochure te ontvangen.

Een  professionele verdieping van je lichaamsbewustzijn en bewegingskunst.

HBO-conform geaccrediteerd door SNRO

NB: per 1 april 2020 woon ik in Frankrijk (Morvan). De jaartraining zou dit najaar in Nederland van start gaan, maar ivm met de Coronacrisis gaat dat niet door. Ik ben de mogelijkheden aan het onderzoeken om de jaartraining in een keer hier in de Morvan te gaan geven (de verbouwing is al in volle gang). Dan werk ik in groepjes van 4 deelnemers. Hoe het huiswerk en de huiswerkbegeleiding dan georganiseerd zou worden lees je in de aangepaste brochure. 

Voor:

Professionals die met mensen en hun bewegende lichaam werken. Die met hun diensten fysiek en geestelijk welzijn willen helpen groeien. In individueel en/of groepsverband. En die hun eigen lichaamsbewustzijn, bewegingsvaardigheden, en werkmateriaal op een unieke manier willen verdiepen en uitbreiden.

Deze geaccrediteerde nascholing is geschikt voor: yogadocenten, docenten lichamelijke opvoeding, dansdocenten, danstherapeuten,  fysiotherapeuten, houdingstherapeuten, osteopaten, acupuncturisten, cranio sacraal therapeuten, Rebalancers, masseurs, energetic integration therapeuten, gecertificeerde trainers emotioneel lichaamswerk, e.d.

Embodiment Stretching geeft een ideale basis om elke vorm van bewegen te optimaliseren. Het kan zijn dat je als ervaren beweger/ (top)sporter wel mee wilt doen aan de jaartraining omwille van je eigen ontwikkeling, maar geen interesse hebt in accreditatie. Ook dan ben, onder voorwaarden, je welkom.

Hoe dan ook is het is niet nodig niet dat je je in indrukwekkende bochten kunt wringen, alhoewel we die bochten zeker, maar dan op maat, gaan verkennen.  Wel is het nodig dat je je lichaam goed begrijpt en nog beter wilt leren begrijpen, juist ook daar waar het beperkt is. Het is nodig dat je vlot aanwijzingen kan integreren en in staat bent een diep en subtiel voelende aandacht op te brengen tijdens bewegen. Het is nodig dat je een diepgaande interesse hebt in het functioneren van je lichaam, zowel in ‘technische’ al energetische zin.

Over Embodiment Stretching

Embodiment Stretching is de afgelopen 25 jaar ontwikkeld door mij: Hanneke Verhulst , eerste graads bevoegd bewegingsdocent.Embodiment Stretching is een integratieve bewegingsmethode die elementen uit de Hatha Yoga, Therapeutic Stretching, Yin Yoga, Alexandertechniek, post moderne dans, Feldenkrais, houdingsleer, oefentherapie, Pilates, Awareness Through the Body, Poasrelease en Chi Kung, eclectisch met elkaar verbindt.

Je lichaam wordt uitgenodigd zich in elke bewegingskwaliteit te ontwikkelen en die verschillende kwaliteiten steeds meer te vervlechten. In alles wat je doet.  Dit geeft een organische effectiviteit aan je beweging.

Er wordt altijd gewerkt met de ‘felt sense’ zodat je beweging van binnenuit gedragen wordt. In plaats van je lichaam iets op te leggen of te zien als een ding dat gemodelleerd moet worden, leer je fijnzinnig luisterend aanwezig te zijn bij hoe je lichaam beweegt en ademt. De synergie die dan tussen jou en je lichaam ontstaat geeft een natuurlijke oprichting en gratie. De paradox is dat er juist ook altijd met een precieze techniek gewerkt wordt om deze natuurlijke gratie te bereiken: aan de hand van precieze techniek kan je precies aanwezig zijn bij hoe jouw lichaam handelt en leeft.

Wanneer je meegaat doen aan de jaartraining Embodiment Stretching

win je:
 •  een fundamentele verdieping van je lichaamsbewustzijn die doordringt tot in al je dagelijkse bezigheden: Embodiment.
 • een fundamentele verrijking van je bewegingskwaliteiten, die niet meer uit je lichaamsgeheugen zal verdwijnen.
 • lichaamsvertrouwen en ‘Self-intimacy’ door te bewegen met en vanuit Felt sense
 
Je krijgt:
 • Interessante direct inpasbare kennis over het menselijk bewegingsapparaat, waaronder  de functies van fascie.
 • Een unieke combinatie van oefeningen, die je kunt integreren in dagelijks bestaan en praktijk en waaraan je je leven lang verder kunt ontwikkelen. Zowel in de begeleiding van jezelf als in de begeleiding van anderen.
 • Werkvormen die het zenuwstelsel helpen zich te ‘resetten’, en zonder psychologiseren de ego functies gezonder maken.
 • Werkvormen die concepten als centering, gronding, non-doing, loslaten, vertrouwen, overgave, Presence etc. tot een ervaring maken.
 • Houdingsleer, ervaringsgericht onderwezen, met een anatomisch gezien verantwoorde onderbouwing.
 • Heldere, wederom anatomisch gezien verantwoorde, fijnmazige instructies bij elke werkvorm. Ook in video-vorm gegoten.
 • Veel individuele aandacht en aanwijzingen tijdens de groepsdagen. De groepen bestaan uit maximaal 8 deelnemers. In Frankrijk uit 4 deelnemers
 
Je leert:
 • je toe te vertrouwen aan de intelligentie van je lichaam een aan de dragende krachten van het bestaan: de zwaartekracht, de adem, je loodlijn, richting nemen, voelende aandacht/felt-sense, de levensenergie.
 • hoe d.m.v. fysieke werkvormen je uit de greep van je denken kunt stappen.
 •  Kritisch te reflecteren over wat er zoal gezegd en geschreven wordt over het menselijk lichaam, in relatie tot beweging, persoonlijkheid en ziel.
 • Hoe je je eigen expertise verrijkt en doeltreffend mengt met het lesmateriaal uit de jaartraining.
 • Hoe je een les opbouwt rond een specifiek thema en welke oefeningen je in kunt zetten bij een specifiek leerdoel.
 • Hoe je oefeningen verantwoord uitvoert en overdraagt. En hoe je een oefening voorbereid en opbouwt.
 • Waar je op moet letten om te voorkomen dat jij of iemand die jij begeleidt een blessure oploopt. Welke oefeningen je kunt doen en/of aanreiken om klachten en blessures te helpen verminderen en te voorkomen.
 • Welke alternatieve oefeningen je kunt doen of aanreiken wanneer de oorspronkelijke oefening niet uitgevoerd kan of wil worden.
 • Welke oefeningen je niet moet doen of aanreiken bij bepaalde basale klachten en/of aandoeningen.

PS: Alhoewel ik je er een geheugensteun van geef, je wordt geacht al bekend te zijn met de ‘rode en gele vlaggen’, dus te weten wanneer je een klant (of jezelf) moet doorverwijzen naar een arts.

 
Inbegrepen:
 • 9 lesdagen (3 x 3 dagen)
 • Een uitgebreide handout met veel plaatjes, die elke lesdag voorziet van een adequate theoretische onderbouwing.
 • Uitgebreide video instructies van de oefeningen die in de lessen behandeld zijn, zodat je de oefeningen altijd weer zelf kunt oppakken.
 • 1 individuele coaching (75 minuten) gericht op wat jouw lichaam nodig heeft aan oefeningen. We kunnen ons ook richten op werkvormen die je beter in de vingers wil krijgen. In overleg zijn er meer individuele trainingen mogelijk.
 • Tussentijdse evaluatie (30 minuten, per mail en skype) waarin we terugkijken naar de door jou zelf gestelde doelen om ze vervolgens te herijken of bij te stellen. Ook krijg je feedback van mij over de vorderingen die ik je zie maken binnen de leerdoelen van de jaartraining.
 • Constructieve beoordeling en begeleiding van de door jou gemaakte huiswerkopdrachten, zodat jij er in de praktijk wat mee omschiet: per lesdag zal ik zo’n anderhalf uur tijd per deelnemer besteden aan het geven van schriftelijke feedback.
  (Geaccrediteerd) certificaat van deelname
 
Optioneel:
 • Sessie Bodyreading, om te kijken naar hoe jouw emotioneel-energetische ontwikkeling als kind, je lijf gevormd heeft (gebaseerd op theorie van de Neo-Reichiaanse karakterstructuren).
 • Sessie(s) lichaamsgeoriënteerde psychotherapie om mogelijke emotioneel-energetische blokkades die je belemmeren vrij te bewegen, te helpen smelten.
 • Supervisie en live-begeleiding bij je eigen lesgeven/werken met mensen.
 
Thema’s van de 9 lesdagen:
 1. Presencing en non-doing: De fysieke organisatie onderzoeken van Presence, loslaten, het ‘niet-denken’ en non-doing.
 2. Ademtechniek: gezond en voedend ademgebruik binnen en buiten de les
 3. Spieropbouw en spierontspanning: beiden tegelijkertijd trainen
 4. Alexandertechniek in beweging: met extra aandacht voor bovenrug en schouders
 5. Gronding, grondwerk en jointrelease: gebruik leren maken van gewicht en zwaartekracht
 6. Houding en oprichting: natuurlijke gratie hervinden.
 7. Psoas- en spanningrelease
 8. Klachtgerichte herstellende oefeningen: (triggerpoints-) behandeling leren geven aan het eigen lichaam
 9. Fysiek-energetische vasomotorische cyclus: helpen herstellen  van het evenwicht tussen sympatisch en parasympatisch zenuwstelsel hervinden

De thema’s overlappen en verrijken elkaar. Elke lesdag zul je als vanzelf herinnerd worden aan thema’s die we al behandeld hebben. Elke lesdag krijg je sowieso weer een vers aanbod van oefeningen voor het hele lichaam. Er zal steeds ruimte zijn voor het stellen van vragen, waar we zoveel mogelijk via ervarend leren antwoord op zullen vinden.

 
Toelatingscriteria wanneer je voor accreditatie gaat:
 •  Je moet aantoonbaar beschikken over een  relevante lichaamsgeoriënteerde opleiding op HBO niveau (regulier of anderszins op HBO niveau geaccrediteerd).
 • Je moet aantoonbaar HBO geaccrediteerde bijscholingen gedaan hebben rond de psychosociale en medische basisvakken.  Deze bijscholingen hoeven niet perse te vallen onder de tegenwoordig door zorgverzekeraars  geëiste MPsBK-normen. Ik stel deze eis niet, omdat er veel professionals zijn die gestopt zijn met steeds opnieuw te voldoen aan steeds weer nieuwe bijscholings-eisen, waarbij eerder gedane bijscholingen, die eerder nog wel  voldeden om een vergoedbare therapeut te kunnen zijn, plotseling niet meer geldig waren. Daarbij kan het zijn dat je überhaupt niet aangesloten bent bij een overkoepelend register, waarbij zorgverzekeraars betrokken zijn.

Er wordt van te voren aan je gevraagd aan te geven of je je accreditatie wilt behalen voor het werken met de geboden lesstof binnen individuele klantsetting of binnen groepssetting. Het verplicht te maken huiswerk wordt op je keuze aangepast. Op je certificaat zal komen te staan voor welke van deze twee richtingen je geaccrediteerd bent.

 
Toelatingscriteria wanneer je niet voor accreditatie gaat:
 • Via je CV kunnen aantonen waar het gevorderde bewegers-schap en lichaamsbewustzijn op gebaseerd zijn. Ook moet een HBO-denkniveau aantoonbaar of aannemelijk zijn. Bij twijfel mijnerzijds zal ik je vragen een individuele bewegingsles bij mij te komen doen en behoud ik mij het recht voor je niet toe te laten tot de jaartraining.
 • Je moet een motivatiebrief schrijven, waarin duidelijk wordt waarom je wilt meedoen met de jaartraining Embodiment Stretching, zodat ik kan inschatten of je verwachtingen reëel zijn.

Wanneer je niet voor accreditatie gaat, betaal je minder en je hoeft geen huiswerk te maken. Je moet er rekening mee houden dat wanneer je tijdens de les vragen stelt, die ruim bekend zijn bij de deelnemers die voor accreditatie gaan, ik niet uitgebreid op die vragen zal ingaan. Je moet er ook rekening mee houden dat de ‘professionals’ vragen kunnen stellen die voor jou als te specialistisch ervaren worden, maar ik wel uitgebreid op zal ingaan. Je krijgt geen feedback en begeleiding buiten de lesdagen en de twee individuele consulten om, (tenzij tegen bijbetaling). Je ontvangt geen geaccrediteerd certificaat, alleen een bewijs van deelname.

NB: De jaartraining Embodiment Stretching is in principe bedoeld voor professionals die wel voor accreditatie gaan. Toch wil ik ook (beperkt) ruimte bieden aan  mensen die puur voor hun eigen ontwikkeling willen meedoen  aan de jaartraining Embodiment Stretching. Ik denk namelijk dat er veel behoefte is aan doorwrochte, fijnzinnige diepgang en professionaliteit, zonder zelf aan de bak te zijn als dienstverlenende professional.

Uitgebreide informatie over de jaartraining Embodiment Stretching kan je krijgen door de brochure te downloaden. In de brochure lees je meer over (het nut) van Embodiment Stretching, over Felt Sense, over de huiswerkopdrachten, de eindtermen, de toetsingscriteria etc.

 

Scholing van Hanneke:
 • 4- jarige HBO-opleiding aan de theaterschool van Amsterdam, afdeling fysiek theater. Inclusief aantekening eerste graads lesgeef-bevoegdheid. Hier o.a. les gehad in Mime-Corporel, (post-)moderne dans, Wu Chu, Chi Kung, Ceasartherapie, blessurepreventie
 • 4-jarige HBO-opleiding lichaamsgeorienteerde psychotherapie en coaching: BodyMindopleidingen.
  Medische (en psychosociale) basiskennis op HBO niveau geaccrediteerd (SNRO)
 • Trainingen Awareness Through the Body gedurende 3 jaar
 • Trainingen Alexandertechniek, klassiek individueel, in bewegingslessen en stemtrainingen gedurende 6 jaar
 • Trainingen Therapeutic Stretching gedurende 4 jaar
 • Training Psoasrelease van Liz Koch
 • Stemwerk en persoonlijke ontwikkeling bij gedurende 5 jaar
 • Deelname aan de Ridhwan van Almaas gedurende 3 jaar.
  Meer over mijn scholing en werkervaring lees je hier (CV)

Tijd: elke lesdag start om 10.00 uur en eindigt om 17.00 uur.

Data:  Uitgesteld ivm de Coronacrisis

Locatie: Moet herzien worden. Misschien in de Franse Morvan

Prijs geaccrediteerd: 2149 euro.

Prijs niet geaccrediteerd: 1498 euro.

Je kan je tot een maand voor de start van de jaartraining kosteloos afmelden. Daarna verplicht je je het hele bedrag te betalen. Er kan in overleg in termijnen betaald worden.

De prijs is inclusief bovengenoemde onderdelen, maar exclusief boekengeld. In de brochure lees je welke boeken je moet aanschaffen. Dat zijn er twee in totaal, die samen 59 euro kosten (nieuwprijs).

Ik zorg voor thee en lekkers. Lunch zelf meenemen.

Opgave: mail h.verhulst@singingbody.nl. Vermeld graag je telefoonnummer, vooropleiding en/of ervaringsdeskundigheid en denkniveau. Voor meer informatie kun je me altijd bellen (06- 287 205 88). Als ik vragen heb, bel ik jou. Dus vermeld ook graag je telefoonnummer.

 
Nagekomen bericht:

Bewegingskunst heeft in mijn ogen veel te maken met levenskunst.

De naam Embodiment Stretching heb ik gekozen omdat ik veel gebruik maak van stretches. Over de heilzame werking daarvan lees je hier en in de brochure. Embodiment betekent belichaming. Het levert veel zaligheid op wanneer je lichaam sterker, soepeler en meer ontspannen wordt, maar er is meer. Het werkelijk bewonen van je lichaam en dus belichamen van je ‘er-zijn’ is in voor mij ‘the reason to be’. Wat heb ik eraan om aan het eind van mijn bestaan veel bereikt te hebben, maar me niet bij vol en voelend bewustzijn  te hebben vertoefd  in het mirakel dat leven heet. Dat wonder dat niet te snappen valt, alleen te ervaren.   In dat kader kan het leuk zijn overal waar ik het woord beweging gebruik, dat te vervangen voor ‘leven’ of ‘zijn’ (of een vervoeging daarvan).