Neo-Reichiaanse Karakterstructuren

Ervaringsgerichte workshop

'lichaam, psyche en persoonlijkheid' 

Je karakterstructuur toont zich in hoe jouw lichaam zich houdt,  in je gedrag en in je reacties op je omgeving. De psychiater W. Reich, een leerling van Freud, ontdekte dat de fysiek- energetische organisatie van een lichaam weergeeft waar iemands (vroege) ontwikkeling steun en bedding kreeg en waar niet. Over zijn later o.a. door Alexander Lowen verder uitgewerkte karakterstructuren gaat deze workshop.

Elke ontwikkelingsfase waar we als kind door heen gaan kent zijn eigen specifieke behoefte. Wanneer de omgeving daar niet of onvoldoende aan tegemoet kan komen, kan dat dusdanig pijnlijke en voor een kind onhanteerbare gevoelens opleveren, dat die uit het bewustzijn verbannen moeten worden. Dat verbannen doen we via fysiek-energetische verdedigingsmechanismes. Wanneer verdedigingsmechanismen beklijven, ontstaan karakterstructuren (maskers). Bedoeld om ons  te helpen overeind te blijven, maar: maskers kunnen ons ook afsnijden van onze authenticiteit en essentie; ons ‘ innerlijk thuis’. Ook werkelijke intimiteit, levensvreugde en vitaliteit staan dan minder tot onze beschikking. Later in ons leven kan ‘heimwee’ en verlangen naar waarachtig contact met onszelf, de ander en het hier en nu, ons aanzetten tot zelfonderzoek. Juist onze karakterstructuur zal onze de weg wijzen naar onze ‘bannelingen’. Wanneer we die weer omarmen en integreren, landen we weer in onze heelheid.

Deze workshop biedt een helder overzicht van de zes verschillende karakterstijlen. Ze worden herkenbaar en invoelbaar belicht en kunnen zo een goed handvat vormen in het leren begrijpen van jezelf en anderen. Via aanvullende beeldende werkvormen en theater-werkvormen ervaar je de structuren 'aan den lijve'.

Misschien wil je preciezer weten welke karakterstructuur jij vooral ontwikkeld heb, binnen jouw uniciteit. Een Bodyreading zal je brengen wat je zoekt.

Deze workshop, ook zeer geschikt voor professionals in de zorg, trainers en docenten, maakt (soms) deel uit van de groepsretraite-/ trainingsweken die ik in Frankrijk geef.